Studio Bloema ontstond in 1969. Een groepje jongeren uit het Kortrijkse startte een ‘ziekenomroep’.  Ze kregen de toestemming om in een aantal zondagsmissen hun initiatief op de preekstoel uit te leggen en het geld van de omhaling voor de aankoop van opnamemateriaal te gebruiken. Zo creëerden ze een eenvoudige studio waarin ze muziek opnamen op bandjes, die werden gebruikt binnen ziekenhuizen of thuisbezorgd bij zieken en bejaarden. In 1991 leidde dit initiatief tot het opstarten van ‘Seniorencafé’: het produceren van tweewekelijkse cd’s met een specifiek radioprogramma van ruim 70 minuten voor rust- en verzorgingsinstellingen (nu ‘woonzorgcentra’ genoemd) in de Kortrijkse regio, en later in heel West-Vlaanderen.


In 1975 begon men de opnamestudio ook voor een tweede activiteit te gebruiken: het inlezen en opnemen van boeken voor blinden en slechtzienden. Dit was de start van het tweede luik van Studio Bloema: het ‘Gesproken Boek’: boeken en andere teksten worden ingelezen en digitaal opgenomen.  De opnames worden bezorgd aan de studio van de vzw Blindenzorg Licht en Liefde te Varsenare, die ze klaar maakt om op cd te zetten. De productie en de verdeling van deze cd’s gebeurt door de ‘Luisterpuntbibliotheek’ te Brussel.In 1979 - 40 jaar geleden - werd Studio Bloema een vzw. In 1996 werd de vereniging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als autonome vrijwilligersorganisatie.In 2005 werd de studio volledig vernieuwd en digitaal uitgerust conform de ‘DAISY-norm’ die enkele jaren voordien was ingevoerd voor opnames van ‘het Gesproken Boek’. Dat jaar werd ook de eerste website opgestart.