Wij bieden een uur pasklare ontspanning aan via herkenbare seniorenradio. Deze wordt vaak gebruikt door animatieploegen binnen de bejaardenzorg. Abonnees krijgen om de veertien dagen een cd toegestuurd.

Seniorencafé brengt de muziek van weleer opnieuw tot leven en laat de senior zijn herinneringen herbeleven.

Met de vele besparingen in de bejaardenzorg is het niet evident voor animatiediensten om een gevarieerd aanbod aan te bieden. Seniorencafé kan een aanvulling zijn bij hun werk.

Elk programma is opgebouwd rond een specifiek thema waarbinnen telkens herkenbare muziek uit de jeugdjaren van de senior wordt gekozen.  Elk programma heeft eenzelfde opbouw met terugkerende rubrieken: 'de spiegel', 'de dansplaat', 'de gazette en 'de jukebox'.

Bij elke cd ontvangt u ook een korte toelichting over het thema.  Seniorencafé brengt u de gepaste muziek op maat van senioren van 70 tot 100 jaar.