De inlezers kunnen kiezen uit een aantal boeken, die door de Luisterbibliotheek ter beschikking gesteld worden. Daarnaast mogen ze zelf voorstellen doen.

Het inleeswerk bij het Gesproken Boek is een engagement. Wij verwachten dat de vrijwilligers gemiddeld 40 uren per jaar inlezen. Dit is 1 uur per week of 2 uren om de veertien dagen. Méér mag uiteraard ook.

Wanneer iets fout gelezen wordt, de stem even schor wordt of de buik een ongewenst geluid produceert, dan komt de technicus tussen. De meeste technici zetten de opname onmiddellijk stop en laten de laatste zin opnieuw inlezen. Anderen zetten de opname niet stop maar laten de inlezer de zin herhalen, en verwijderen de ongewenste passages achteraf uit de tekst.

Om de leesbeurt zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij de inlezer de tekst vooraf door te nemen. Als de sessie goed voorbereid is kunnen wij in één uur een 45-tal minuten opname verkrijgen. Dat is gemiddeld 18 bladzijden, afhankelijk van lettergrootte, de interlinie, het soort tekst, en natuurlijk de inlezer zelf.

De meeste inlezers lezen gemiddeld één uur per week, samen met hun technicus. Het kan voorkomen dat er om de 14 dagen wordt ingelezen, bijvoorbeeld als de inlezer in een drukke periode zit