De werkgroep bestaat uit een enthousiaste ploeg vrijwilligers, mannen en vrouwen: ruim 20 inlezers en 9 technici. De opnames gebeuren in een professionele studio, die over twee geluiddichte opnamecellen beschikt.

De opnamestudio is gelegen in de Rijkswachtstraat te Kortrijk, op ongeveer 500 m. van de achteruitgang van het station.

Iedereen mag zich als vrijwilliger aanbieden. Als je dat doet leg je een gestandaardiseerde stemproef af, waarbij nagegaan wordt of je als kandidaat voldoet aan de normen die de Luisterpuntbibliotheek vooropstelt.

Wij zoeken zowel mannen als vrouwen met een goede uitspraak, die met de juiste intonatie kunnen voorlezen en die een stem hebben die aangenaam overkomt. Kandidaten die stelselmatig bijgeluiden produceren zullen uiteraard niet voor de stemproef slagen.

Hoewel uitsluitend boeken in het Nederlands worden ingelezen, is enige kennis van Frans, Engels en/of Duits vereist, doordat sommige woorden uit die vreemde talen in Nederlandse teksten kunnen voorkomen.